Käyttöehdot

Studio Yin Oy Internetsivustojen käyttöehdot 

1.    Yleistä

Nämä ovat Studioyin Oy Internet–sivustojen (jäljempänä ”Palvelu”) käyttöä koskevat yleiset ehdot (jäljempänä ”Ehdot”). Palvelun käyttäjän (jäljempänä ”Käyttäjä”) tulee tutustua huolellisesti näihin Ehtoihin ennen Palvelun käyttämistä. Ehtoja sovelletaan kaikkiin käyttäjän toimiin Palvelussa.

Palvelu saattaa sisältää lisäksi joitain toimintoja koskevia erityisehtoja, joita sovelletaan Käyttäjän toimintoihin näiden Ehtojen lisäksi, mikäli Käyttäjä käyttää kyseisiä toimintoja.

2. Käyttö ja peruutusehdot

Aloittaessasi Studioiyin asiakkuuden (Palvelun) sinun tulee rekisteröityä sivuillamme, jolloin saat itsellesi tilin. Jos sinulla on kampanjakoodi, voit saada tilauksen rajoitetuksia ajaksi erityishintaan tai ilman kustannuksia, muussa tapauksessa tilaus tulee voimaan maksettuasi tilausmaksun valitsemallasi maksujärjestelmällä. Kun tilaat yhden tai useamman maksullisen palvelutuotteen, sinusta tulee Asiakas. Yhteen käyttäjätiliin voidaan kytkeä yhden tai useamman palvelutuotteen tilaus. Tiliä varten sinun on annettava vähintään sähköpostiosoite ja valita salasana joka toimii tililläsi yhdessä sähköpostiosoitteen kanssa. Palveluiden tilaajana olet vastuussa siitä ettei sisältöä tai toimintoja pääse ulkopuolisten käsiin. Asiakkuus on henkilökohtainen Liittyessäsi Studioyin online palveluihin sinun tulee olla 18-vuotias. 

Maksut ja maksaminen. Voit maksaa tilauksesi luottokortilla tai liikuntaseteleillä. Maksettaessa liikuntaseteleillä tai vastaavilla ilmoita maksusta sähköpostilla info@studioyin.com osoitteeseen liittämällä kuitti viestiin. Päivitämme tilauksen palveluun mahdollisimman pikaisesti. Vahvistusviesti tilauksesta lähetetään automaattisesti maksujärjestelmästä kun tilaus on veloitettu tiliisi yhdistetyltä maksukortilta.

Palvelussa voi olla tilausmaksullisia ja erityismaksullisia palveluita ja tuotteita. Erityismaksulliset eivät aina kuulu tilausmaksuun ja näistä tuotteista mainitaan erikseen.

Studioynillä on oikeus muuttaa kuukausimaksua tai muita maksuja, tai lisätä muita palveluja tai tuotteita. Muutoksista tiedotetaan tilaajia hyvissä ajoin ennen muutoksen voimaantuloa ja sinulla on oikeus perua tilauksesi tai poistaa tili jollet muutoksia hyväksy.

Studioyin veloittaa korttiasi tilauksen tekopäivästä asti tilaustyypin mukaisilla maksuväleillä siihen asti kunnes tilaus irtisanotaan. Jos tilausta ei lopeteta se uusiutuu tilaustyypin mukaisesti aina maksukauden päätyttyä.

Palvelualustan maksut välittää Ustream ja muita ulkopuolisia maksupalveluja, jotka ovat kolmannen osapuolen maksupalveluja.

Tilauksen päättäminen. Studioyin online tilauksesti jatkuu automaattisesti tilauskauden lopussa edellisen tilaustyypin mukaisesti jollei tilausta keskeytetä edellisen maksukauden aikana - viimeistään vuorokautta ennen kauden loppumista. Tilauksen voi perua omilta sivuilta tililtäsi (Omat tiedot - Maksutiedot) ja palveluun pääsy jatkuu aina tilauksen viimeiseen päivään asti siitä huolimatta että keskeytät tilauksesi kesken jakson. Studioyin ei tarjoa takaisinmaksua käyttämättä jätetystä jaksosta. Peruutus tulee tehdä 24h ennen uuden tilausjakson käynnistymistä.

Kuluttajansuojalain etämyyntiä koskevan 6. luvun 16 § mukaisesti, kuluttajalla ei ole 14 §:ssä säädettyä peruuttamisoikeutta, kun digitaalisen sisällön toimittaminen sähköisesti on aloitettu ennen peruuttamisajan päättymistä kuluttajan 15 §:ssä tarkoitetun pyynnön tai suostumuksen johdosta ja kuluttajalle on ilmoitettu peruuttamisoikeuden puuttumisesta tällaisessa tapauksessa.  Kuluttajalla ei ole lähtökohtaisesti palvelutuotteen peruuttamisoikeutta. 

3.    Palvelun käyttöä koskevat oikeudet ja rajoitukset

Käyttäjällä on oikeus katsella ja selata palvelua ja sen sisältöä, kuten tekstiä, tuotetietoja, kuvia, tavaramerkkejä ja tunnuksia (jäljempänä ”Sisältö”) sekä käyttää Studioyinin palvelussa tarjoamia palveluja. Käyttäjä ei saa muokata tai jäljentää Sisältöä millään tavoin eikä osittainkaan sellaisenaan tai muokattuna jakaa, levittää, siirtää, esittää julkisesti tai muulla tavoin julkistaa Sisältöä, lukuun ottamatta kohdan 6 mukaista sallittua linkittämistä.

Studioyin myöntää Käyttäjällä näissä Ehdoissa määritellyn rajoitetun Palvelun käyttöoikeuden ainoastaan Käyttäjän henkilökohtaista käyttöä varten eikä Käyttäjä saa osaksikaan käyttää Palvelua tai Sisältöä kaupallisiin tarkoituksiin. Studioyin ei myönnä käyttäjälle mitään muita oikeuksia Palveluun tai Sisältöön kuin näissä Ehdoissa erikseen mainitut oikeudet.

Palvelua on sallittua käyttää vain kulloinkin voimassa olevien Ehtojen ja soveltuvan lainsäädännön sekä Palvelussa mahdollisesti erikseen annettujen ohjeiden ja ehtojen mukaisesti. Käyttäjä ei saa keskeyttää tai yrittää keskeyttää tai muutoin häiritä tai yrittää häiritä Palvelun toimintaa millään tavoin.

Käyttäjä ei saa käyttää Palvelua (i) lainvastaisiin toimiin; (ii) toimintaan, jonka tarkoituksena on keskeyttää Palvelun toiminta, vaikeuttaa toisten käyttäjien mahdollisuutta käyttää Palvelua tai muutoin häiritä Palvelun toimintaa (mm. ajastettujen häiriöohjelmien, viruksien tai muun Palvelun ohjelmalliseen rakenteeseen vaikuttamaan pystyviä osia sisältävän aineiston sijoittaminen Palveluun); (iii) muiden käyttäjien henkilötietojen keräämiseen tai tallentamiseen; (iv) sellaiseen otsikko- tai tunnistetietojen väärentämiseen tai käsittelemiseen, jolla pyritään peittämään Palvelun kautta välitetyn sisällön alkuperä; (v) Studioyinin taikka muun tahon edustajana esiintymiseen taikka; (vi) muunlaiseen väärien tietojen antamiseen.

Käyttäjä ei saa lähettää, toimittaa tai julkaista Palvelussa mitään sellaista sisältöä (mukaan lukien, mutta ei niihin rajoittuen, tekstit, kuvat, tunnukset ja merkit), joka on (i) lain tai hyvän tavan vastaista taikka muutoin julkaistavaksi soveltumatonta, (ii) kolmansien oikeuksia loukkaavaa tai (iii) oikeudettomasti joitain tuotteita tai palveluja mainostavaa.

Käyttäjä saa lähettää, toimittaa tai julkaista Palvelussa vain sellaista sisältöä, johon ja jonka käyttämiseen hänellä on rajoitukseton oikeus, mukaan lukien oikeus välittää sisältöStudioyinille ja antaa Studioyinin julkaista kyseinen sisältö Palvelussa kokonaisuudessaan tai osittain ilman korvauksen maksuvelvollisuutta tai muita vastuita. Käyttäjä sitoutuu olemaan esittämättä Studioyinille mitään vaatimuksia, jotka perustuvat käyttäjän Palvelussa lähettämään, toimittamaan tai julkaisemaan sisältöön.

Käyttäjä vapauttaa Studioyinin ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvat yhtiöt sekä kaikki niiden edustajat, johtajat ja toimihenkilöt vastuusta liittyen kaikkiin vaatimuksiin, jotka aiheutuvat käyttäjän Palvelun käyttämisestä tai perustuvat käyttäjän Palvelussa lähettämään tai välittämään sisältöön. Studioyin ei tarkasta käyttäjän Palveluun lähettämää tai välittämää sisältöä eikä ole siitä vastuussa. Studioyin pidättää oikeuden milloin tahansa oman harkintansa perusteella ja ilman etukäteisilmoitusta poistaa käyttäjän Palveluun lähettämän ja siellä käyttämän sisällön.

Studioyinillä on oikeus milloin tahansa rajoittaa Palvelun tai sen osien tai toimintojen käyttöä sekä perustellusta syystä estää Käyttäjän pääsy Palveluun. Studioyin voi käyttää mainittuja oikeuksiaan ilman ennakkoilmoitusta ja korvausvelvollisuutta. Studioyin pidättää lisäksi oikeuden vedota kaikkiin näissä Ehdoissa määriteltyjen rajoitusten rikkomisesta johtuviin laillisiin oikeuksiinsa.

4.    Henkilötietojen käsittely

Studioyin käsittelee henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan henkilötietolainsäädännön sallimalla ja velvoittamalla tavalla toimien henkilörekisterien rekisterinpitäjänä. Asiakkaiden tietoja käsitellään tietosuojaselosteessa kuvatuin tavoin.

5.    Evästeet

Käyttäjän päätelaitteelle voidaan toimittaa evästeitä ("cookies"). Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka avulla voidaan kerätä tietoja siitä, miten ja milloin Palvelua käytetään, eli esimerkiksi milloin ja mitä Palvelun sivuja Käyttäjä on selannut, mitä selainta Käyttäjä käyttää ja mistä Käyttäjä on tullut Palveluun. Evästeiden avulla saatu tieto on luonteeltaan anonyymiä, mutta evästeen avulla saatua tietoa on mahdollista liittää Käyttäjältä saatuihin henkilötietoihin. Evästeitä käsitellään tietosuojaselosteessa kuvatuin tavoin

6.    Immateriaalioikeudet

Palvelu ja Sisältö ovat Studioyinin tai sen yhteistyökumppaneiden omaisuutta, jota tekijänoikeuslait ja kansainväliset tekijänoikeussopimukset suojaavat. Kaikki Palveluun ja Sisältöön liittyvät immateriaalioikeudet (mm. tekijänoikeudet, rekisteröidyt ja rekisteröimättömät tavaramerkki- ja mallioikeudet, domain-nimet, patentit, tietokantaoikeudet sekä liikesalaisuudet) kuuluvat Studioyinille tai sen yhteistyökumppaneille. Kaikki oikeudet pidätetään.

7.    Linkit Palveluun tai Palvelussa

Käyttäjät voivat lisätä omille internet-sivustoilleen linkkejä Palveluun. Linkin tulee avautua itsenäiseen selainikkunaan eikä linkittävän sivuston omaan kehykseen. Linkin ulkoasu, sijoitus ja muut ominaisuudet eivät saa luoda virheellistä vaikutelmaa siitä, että linkittävä taho tai sen toiminnot, palvelut tai tuotteet liittyisivät Studioyinin toimintaan tai olisivat Studioyinin sponsoroimia.

Studioyin pidättää oikeuden yksinomaisen harkintansa perusteella, milloin tahansa ja ilman perusteluvelvollisuutta, kieltää linkityksen Palveluunsa.

Palvelussa voi olla linkkejä kolmansien osapuolien omistamiin ja ylläpitämään internetsivustoihin. Studioyin ei valvo tai tarkista linkitettyjen sivustojen sisältöä eikä vastaa linkitettyjen sivustojen sisällöstä, oikeellisuudesta, luotettavuudesta tai tietoturvasta. Linkkien sisällyttäminen Palveluun ei myöskään osoita mitään siitä, että Studioyin millään lailla kannattaisi tai mainostaisi linkitetyn sivuston palveluita eikä mitään muuta Studioyin ja linkitetyn sivuston välisestä suhteesta. Linkitetyt sivustot eivät ole Palvelun osia eivätkä ne ole millään lailla Studioyinin hallinnassa. Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että linkkien käyttäminen siirtää käyttäjän pois Palvelusta ja että Käyttäjä käyttää linkitettyjä sivustoja omalla vastuullaan. Käyttäjän tulee tutustua huolellisesti linkitetyn sivuston käyttöehtoihin ja mahdollisiin muihin ohjeisiin ennen linkitetyn sivuston käytön aloittamista.  

8.    Vastuunrajoitukset

Studioyin tarjoaa Palvelun ja Sisällön ”sellaisina kuin ne ovat” ilman minkäänlaisia takuita. Studioyin ei vastaa Palvelun keskeytyksettömästä, virheettömästä ja oikea-aikaisesta käytettävyydestä, toimivuudesta ja hyödynnettävyydestä. Studioyin ei myöskään vastaa Sisällön tai Palvelussa näkyvien, annettavien tai Palvelun kautta välitettävien tietojen oikeellisuudesta, luotettavuudesta, virheistä, puutteista, epätarkkuuksista tai muista vioista eikä oikeuksien loukkaamattomuudesta.

Studioyin ei anna mitään takuita Palvelun suojauksesta tai siitä, että Palvelun kautta lähetettävät sähköiset tiedotteet eivät sisällä viruksia tai muita haitallisia osia. Studioyin ei voi taata Palvelun kautta lähettävien tietojen tietoturvaa. Studioyin ei ole vastuussa Käyttäjän lähettämistä tai vastaanottamista taikka lähettämättä tai vastaanottamatta jääneistä tiedoista.

Studioyin ei ole vastuussa mistään suorista, epäsuorista, välittömistä tai välillisistä tai vahingonkorvausvelvollisuuteen perustuvista vahingoista tai erityisvahingoista (mukaan lukien mm. liiketoiminnan, sopimuksen, tuoton tai tietojen menettämisestä tai liiketoiminnan keskeytymisestä aiheutuvat vahingot), jotka johtuvat Palvelun tai Sisällön käyttämisestä tai käytön estymisestä tai näistä Ehdoista, riippumatta siitä, perustuvatko vahingot sopimukseen, oikeuden loukkaukseen, huolimattomuuteen tai muuhun perusteeseen, vaikka Studioyinille olisi etukäteen ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta.

9.    Muutokset

Studioyin pidättää oikeuden harkintansa mukaan muuttaa näitä Ehtoja. Ehtojen muutokset tulevat voimaan, kun muutoksista on ilmoitettu Palvelussa, jonka jälkeen niitä sovelletaan Käyttäjän toimintoihin Palvelussa.

Studioyin pidättää oikeuden milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta tehdä muutoksia ja korjauksia Palveluun tai Sisältöön sekä poistaa käytöstä mitä tahansa Palvelun osia tai toimintoja.

10.    Sovellettava lainsäädäntö

Näihin Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä. Osapuolet pyrkivät ensisijaisesti neuvotteluteitse ratkaisemaan näistä Ehdoista tai niiden soveltamisesta aiheutuvat erimielisyydet. Mikäli neuvottelut eivät johda sovintoratkaisuun, erimielisyydet ratkaistaan Suomessa Espoon käräjäoikeudessa. Kuluttajakäyttäjä voi viedä erimielisyyden myös kotipaikkansa käräjäoikeuden tai kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.